‘Tweede solarpark Azewijn in strijd met bestemmingsplan’

AZEWIJN – De dorpsraad van Azewijn vraagt het college van burgemeester en wethouders voorlopig niet mee te werken aan de realisatie van een tweede solarpark in het buitengebied van Azewijn. Initiatiefnemer Solar Provider Group heeft hiervoor wederom een oude stortplaats op het oog, gelegen achter de voormalige zandplas De Reeven.

Volgens de dorpsraad is het solarpark in strijd met het bestemmingsplan buitengebied. “De bestemming van de oude stortplaats is natuur”, weet Henk Wassing, voorzitter van de Stichting Dorpsraad Azewijn. “Het is niet toegestaan om hier een solarpark te vestigen. Voordat de panelen kunnen worden geplaatst, moet het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden gewijzigd.”

De dorpsraad vraagt het college het bestemmingsplan te handhaven en daarmee ook de omgevingsvergunning te weigeren, die inmiddels is aangevraagd. Wassing: “Die aanvraag is ingediend en op 16 januari gepubliceerd in de krant. Dat vinden we vreemd, want het bestemmingsplan is niet gewijzigd.”

Omgeving
De plannen zijn door het college van burgemeester en wethouders van Montferland besproken met een raadswerkgroep duurzame energie. Besloten is dat de omgeving moet worden betrokken bij de plannen. Maar dat is volgens de dorpsraad niet gebeurd. “Niemand weet ervan”, zegt Wassing. “Wij vinden dat dit wel moet gebeuren, zoals de raadswerkgroep heeft aangegeven en het college heeft besloten.”

Omdat de locatie een voormalige stortplaats betreft, kunnen de zonnepanelen onbalans in de ondergrond veroorzaken. De effecten zijn onbekend. “De dorpsraad vindt dat die bekend moeten zijn voordat er toestemming wordt gegeven om de zonnepanelen op de stortplaats te plaatsen. Laten we dingen in de juiste volgorde doen. Daarom vragen wij het college het bestemmingsplan buitengebied te handhaven.”