Succesvol patrijzenproject ook in Didam van start

DIDAM – Na succesvolle patrijzenprojecten in de Achterhoek en rond de Montferlandse berg wil de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel de patrijs ook terugbrengen in de buitengebieden van Didam. Vrijwilligers zijn inmiddels begonnen met het tellen van de al aanwezige patrijzen. De VAL zoekt nu boeren in het gebied die akkerrandjes willen afstaan.

“We zoeken randjes van twaalf meter breed of scheve percelen met rare, loze hoekjes, die we mogen inzaaien met een kruidenmengsel waar de patrijzen op afkomen”, vertelt Evert Kock, bestuurslid bij de VAL. “Die ruimte is nodig om de patrijs voldoende plek te geven om weg te komen als hij door andere dieren, die hier voedsel zoeken, wordt bedreigd. We weten echter ook dat in dit gebied door de ruilverkaveling minder van dit soort stroken en hoekjes aanwezig zijn.”

Subsidie
De VAL initieert het patrijzenproject rond Didam zelf. De overige projecten worden gefinancierd met gelden uit het Actieplan Akker- en Weidevogels van de provincie Gelderland. “De provincie heeft gebieden rond Oude IJsselstreek, Doetinchem en Montferland aangewezen, die onderdeel zijn van de subsidieregeling”, legt Kock uit. “Didam is echter nog een witte vlek.”

En dat is jammer, vindt Kock. “Omdat hier al patrijzen zijn en er een grote populatie aan de andere kant van de Doesburgseweg in Zevenaar zit. Ook zijn hier boeren die er best graag aan mee willen werken. Over twee jaar herziet de provincie haar subsidieregeling en met dit initiatief willen wij aantonen dat dit gebied daar ook voor in aanmerking komt. Zo hopen we dat Didam bij de herziening ook wordt opgenomen in de subsidieregeling.”

De VAL heeft voor het project in Didam zelf een potje geld gevonden. Daarbij betaalt de gemeente Montferland het inzaaien van de akkerrandjes. “Wij doen vervolgens het beheer”, zegt Kock. “Het tellen wordt gecoördineerd door Landschapsbeheer Gelderland, die al onze vrijwilligers een boxje heeft meegegeven, dat een geluidje afspeelt waar de mannetjes patrijzen op afkomen. Zij reageren daar heel fel op en rennen zelfs op je af. Zo weten we precies waar de koppeltjes zitten.”

Biodiversiteit
De aanwezigheid van patrijzen is goed voor de biodiversiteit in het landschap. Als de patrijs ergens zit, leidt dit ook tot een toename van het aantal insecten. “Daarbij is de patrijs gewoon een heel leuk vogeltje”, vindt Kock. “Het is mooi om te zien dat we het aantal patrijzen elders weer zien stijgen door samen te werken aan een goed leefgebied voor de vogel.”

De VAL zoekt nu boeren in het gebied rond Didam, dat ongeveer tussen de A12 en A18 en Bingerden in Angerlo ligt. Boeren die een rand of hoekje van hun erf willen afstaan, kunnen zich aanmelden bij de VAL via info@val-oudeijssel.nl of op dinsdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur via 0315-630002. “De kosten zijn gedekt en de boeren krijgen uiteraard een vergoeding.”

Foto: Evert Kock houdt het boxje omhoog dat een geluid maakt waar de mannetjes patrijzen heel fel op reageren.