De Linterhof steunt mensen die het nodig hebben met ‘kleine’ bijdrage

DOETINCHEM – Stichting De Linterhof bestaat sinds 1975 en doet al vele jaren goed werk. Toch is ze bij het grote publiek maar nauwelijks bekend. “Wij helpen mensen, die het hard nodig hebben en buiten de reguliere regelingen vallen. Met een kleine bijdrage maken we hun leven weer een stukje aangenamer”, zegt voorzitter Marchien Oosterhuis.

Zo bekostigde de stichting in haar bijna 50-jarig bestaan onder andere een schommel voor een kindertehuis, iPads voor de afdeling Nierdialyse van het Slingeland Ziekenhuis, uitjes voor De Zonnebloem en duofietsen. Ook steunde ze Het Oude IJssel Huis, voor mensen die leven met kanker, en de Motorrun Doesburg met een financiële bijdrage.

“Iedereen met een beperking, lichamelijk of financieel, die buiten de aanvullende bijstand valt of geen aanspraak kan maken op de reguliere voorzieningen, kan bij ons een aanvraag indienen”, vertelt secretaris Henk Breuker. “Binnen het bestuur beoordelen we dan of we er gehoor aan geven. Het gaat daarbij wel om concrete zaken – geen personeels- of exploitatiekosten – en relatief kleine bedragen. We hebben bijvoorbeeld al eens een elektrische fiets voor een mevrouw met hartproblemen gefinancierd en bijgedragen in de aanschaf van een hulphond. Maar we steunen ook instanties als de Voedselbank.”

Eigen middelen
De Linterhof doet dit alleen met eigen middelen en vraagt niemand om geld. “Wij hebben geen donateurs. Ons vermogen is ondergebracht in fonds De Linterhof en laten we door beleggingen groeien”, legt penningmeester Gerrit van Lent uit. “Dit vermogen hebben we verkregen door de verkoop van onroerend goed, waarin we ooit onderdak boden aan gerepatrieerde Surinamers.”

Aanvankelijk richtten de activiteiten van de stichting zich namelijk op het opvangen van overzeese rijksgenoten, zodat zij in de eerste weken van hun verblijf in Nederland op een goede manier konden acclimatiseren. Na een aantal jaren werd de behoefte aan opvang minder, omdat zij steeds vaker in de eigen familiekring konden worden opgevangen.

Eind 1980 werden daarom de statuten van Stichting De Linterhof gewijzigd. Vanaf dat moment richt ze haar activiteiten op hulp aan mensen met een beperking en personen die vanuit een andere behoefte hulp nodig hebben. Door de verkoop van het onroerend goed en het positieve saldo van de exploitatie kwam hiervoor een bescheiden vermogen beschikbaar.

“Dat geld willen we maatschappelijk verantwoord besteden”, vertelt Oosterhuis. “Afhankelijk van de opbrengsten geven we hiervoor jaarlijks een bedrag van gemiddeld 15.000 euro uit. Iedereen die denkt dat hij De Linterhof nodig heeft, kan bij ons aankloppen.” Dat kan via de website www.de-linterhof.nl of schriftelijk bij de secretaris (Stichting De Linterhof, Lebuinusstraat 23, 7009 MV Doetinchem).

Het Borghuis
De stichting heeft daarnaast een nauwe band met restaurant Het Borghuis. Hier houdt het bestuur onder andere haar vergaderingen. “Bij de oprichting van Het Borghuis hebben we een behoorlijke bijdrage gedaan”, zegt Van Lent. “Verder leveren we onze eigen deskundigheid. Zo is Marchien voorzitter en ben ik bestuurslid bij Het Borghuis. Dat doen we ook vanuit onze eigen maatschappelijk betrokkenheid. Net als De Linterhof vinden we dat we zorgvuldig met ons geld, onze kennis en ervaring om moeten gaan.”

Het bestuur van Stichting De Linterhof met v.l.n.r. Karin Masselink, Henk Breuker, Marchien Oosterhuis, Astrid van Delden en Gerrit van Lent in Het Borghuis in Doetinchem.