DocksNLD protest

Azewijn ‘overvallen’ door uitbreiding bedrijventerrein DocksNLD op nieuwe locatie

AZEWIJN/’s-HEERENBERG – De gemeente Montferland mag het bedrijventerrein DocksNLD uitbreiden. De regio Arnhem Nijmegen heeft Montferland ruim 20 hectare toebedeeld voor XXL-logistiek. Als locatie voor de uitbreiding is echter niet de gewenste oostelijke richting aangewezen, maar moet Montferland eerst de noordelijke locatie ontwikkelen.

Dus heeft de gemeente nu ook op dat gebied de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) gevestigd. “We strijden al sinds 2016 voor de uitbreiding van DocksNLD”, zegt wethouder Walter Gerritsen. “We zijn daarom ook hartstikke blij dat de regio ruim 20 hectare aan Montferland heeft toebedeeld voor XXL-logistiek.”

De gemeente had echter liever gezien dat ze eerst de oostelijke locatie had mogen ontwikkelen. Dat gebied was al beschermd door de Wvg. “Nu moeten we weer van voor af aan beginnen en daar de gronden verwerven”, weet Gerritsen. “Zo begint de participatie weer op nul en moeten we ook in gesprek met andere eigenaren. Dat is voor alle partijen vervelend. In het oostelijke gebied hadden we bovendien te maken met eigenaren, die zelf geen actieve agrariërs meer waren en hun grond hadden verpacht. De eigenaren op deze locatie boeren veelal nog wel.”

Landschappelijke inpassing
Het gaat hierbij om het gebied dat globaal ligt tussen de Meilandsedijk, Op den Dam en de Wethouder Brandtsweg. Gerritsen: “De regio vindt dat het bedrijventerrein aan de noordelijke kant van DockNLD landschappelijk beter is in te passen, omdat ze liever geen lintbebouwing willen. Wij hebben echter ook gekeken naar de lokale afstemming. Bovendien is de ontsluiting op de A3 eenvoudiger bij een oostelijke uitbreiding. Daarmee worden ook Netterden en de lokale wegen ontlast.”

In een brief aan de regio heeft Gerritsen zijn collega-wethouders ook nog gewezen op de participatie die al is geweest en de grote consequenties van de al gemaakte afspraken. De regio blijft echter bij het standpunt dat uitbreiding in noordelijke richting de voorkeur heeft.

“Wij zijn uiteraard blij dat we van de stadsregio en provincie eindelijk de ruimte krijgen om het bedrijventerrein verder uit te breiden”, zegt Gerritsen. “Dat is goed voor de werkgelegenheid en ontwikkeling van de regio.” De wethouder begrijpt echter ook dat deze switch vervelend is voor betrokkenen en het dorp Azewijn. “Het is de vraag wat dit met het zicht van Azewijn doet.”

Overvallen
Sandra Braam, voorzitter van de Dorpsraad Azewijn, geeft in een eerste reactie aan ‘compleet overvallen’ te zijn door de nieuwe Wvg. “In de Staatscourant van woensdag 2 december lazen wij dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland een voorkeursrecht heeft gevestigd op de uitbreiding in noordelijke richting van het bedrijventerrein DocksNLD”, vertelt Braam. “Verder weten we nog niks.”