17-jarige Canadese cadet bespeelt bagpipe bij dodenherdenking

’s-HEERENBERG – Het ‘Comité Herdenking 4 mei ’s-Heerenberg / Lengel / Stokkum’ nodigt de inwoners van ’s-Heerenberg, Lengel en Stokkum uit om zaterdag 4 mei deel te nemen aan de dodenherdenking. De herdenking begint om 19 uur in de Pancratiuskerk. 

Namens de gemeente Montferland houdt wethouder Ruth Mijnen een overdenking. Ook voert een vertegenwoordiger namens de gezamenlijke kerken het woord. Kinderen uit groep 6 of 7 van de Mariabasisschool, de Openbare Basisschool ‘t Montferland en de Galamaschool  dragen enkele gedichten voor. De bijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door een bagpipe (doedelzak) speler, een cadet van het Canadese leger, traditioneel gekleed in Highland dress.

Na de herdenkingsbijeenkomst in de kerk vindt er om 19.47 uur een stille tocht, voorafgegaan door harmonie Crescendo, naar monument de ‘Goede Herder’ aan de Oude Doetinchemseweg plaats. Om 20 uur wordt na het blazen van de Taptoe twee minuten stilte gehouden. Aansluitend brengt de bagpipe speler Amazing Grace ten gehore.

Kranslegging
Daarna legt wethouder Mijnen namens de gemeente Montferland een bloemstuk bij het monument. Ook de schoolkinderen leggen bloemen. Aansluitend legt het Antoniusgilde een bloemstuk om de gevallenen te eren. Harmonie Crescendo sluit de plechtigheid af met het Wilhelmus.

Voorafgaand aan de stille tocht worden er bloemen gelegd door de organisatie bij de ‘stolpersteine’ aan de Molenstraat (hoek Kellenstraat) en bij de Canadese 25 Pounder (Kanon) op de Bleek. Na afloop is iedereen welkom om bij café de Snor onder het genot van een kopje koffie of thee nog even na te praten.